0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Raport o stanie Gminy


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GOSZCZANÓW ZA 2018 ROK

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Goszczanów przedstawia Radzie Gminy w Goszczanowie Raport o stanie Gminy Goszczanów za rok 2018.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Goszczanów za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Goszczanowie.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Goszczanów odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 r. (wtorek), do godziny 15:00 w pok. nr 2 Urzędu Gminy w Goszczanowie.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest jako załącznik a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Goszczanowie (pok. nr 4) oraz w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. nr 2).

 

 

 

Przewodniczący  Rady Gminy Goszczanów


                  /-/ Paweł Piaseczny

 

 

Załączniki do pobrania:

RAPORT O STANIE GMINY

WZÓR ZGŁOSZENIA DO DEBATY

 

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 6 czerwiec 2019 godz. 09:36
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 6 czerwiec 2019 godz. 15:10
Liczba odsłon:
  1996 od 6 czerwiec 2019 godz. 09:36  (średnio 2.09 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54