0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


PPWOW Program Integracji Społecznej


PPWOW


Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich


Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich składa się z trzech części:

" Programu Integracji Społecznej,
" reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
" kampanii informacyjno-promocyjnej.

Program ten został określony w umowie pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, zwanym dalej Bankiem Światowym, a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 2006 r.. Całość środków przeznaczonych na realizację PPWOW wynosi, zgodnie z umową pożyczki 72,2 mln EURO. Z tej kwoty 47,21 mln euro przeznaczone zostanie na realizację części poświęconej integracji społecznej, w tym 40 mln euro na usługi społeczne w ramach Programu Integracji Społecznej.

Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynić się mają do:

1. budowy potencjału gmin wiejskich w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym;
2. lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez budowanie sieci usługodawców;
3. budowy potencjału instytucjonalnego i społecznego gmin pozwalającego na jak najlepsze wykorzystanie innych programów w obszarze integracji społecznej.

Program Integracji Społecznej ma wesprzeć gminy we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z nich wynikających. Ponadto, w zależności od potrzeb, ma służyć gminom w tworzeniu strategii lub uaktualnianiu istniejącego dokumentu. Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych powinny powstawać w wyniku dyskusji środowisk lokalnych, z uwzględnieniem liderów lokalnych społeczności (m.in.: instytucje samorządowe, kościelne, szkoły, ośrodki zdrowia, organizacje pozarządowe) oraz zwykłych mieszkańców.

Na lata 2007-2009 program przewiduje dla gminyGoszczanów pomoc w wysokości78 300 euro. Warunkiem koniecznym otrzymania pieniędzy jest wypracowanie w sposób partycypacyjny (społeczny) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Wiecej informacji: http://www.ppwow.j-23.pl/
Lista usług społecznych w Gminie GoszczanówLista

Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 2 czerwiec 2008 godz. 13:51
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Wioletta Gawron dnia 15 kwiecień 2010 godz. 15:20
Liczba odsłon:
  7241 od 2 czerwiec 2008 godz. 13:51  (średnio 2.24 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54