0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 KOMISJE
KADENCJA:

Nazwa Komisji Rady Symbol 

Typ Komisji

 
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCHstała
KOMISJA GOSPODARCZO - FINANSOWA I ROLNICTWAstała
KOMISJA REWIZYJNAstała
 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54