0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Ochrona środowiska


Do pobrania:

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego w miejscowosci Sulmów na działce nr 77/1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podzmienych z otworu hydrogeologicznego zlokalizow. w miejscowości Sulmów na działce o nr ewid.77/1

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu

Decyzja środowiskowa - kurnik w Gawłowicach

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej - SUW Chlewo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia z dnia 31.05.2010 Emilia i Mariusz Cichy

Postanowienie dotyczące przebudowy i rozbudowy obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Chlewo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizacje przedsięwzięcia - budowa i rozbudowa SUW Chlewo

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia budowy-rozbudowy SUW Chlewo

Zawiadomie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 114402E Goszczanów Wroniawy na odcinku 1500

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez firmę KRISL - Krzysztof Łuczak Waliszewice 19 polegającego na budowie zakładu przetwórstwa jaj w miejscowości Waliszewice na

Decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez firmę KRISL - Krzysztof Łuczak Waliszewice 19 polegającego na budowie zakładu przetwórstwa jaj w miejscowości Waliszewice na dział

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr OSR 7639-6-2010

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na – Budowie obory w systemie bezściołowego utrzymania krów mlecznych o łącznej liczbie 300 DJP

Zawiadomie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie-rozbudowie ciagu dróg powiatowych Goszczanów -Warta Etap I

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Decyzja nr 52010

Postanowienie droga Goszczanow

Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa obory krów mlecznych 300DJP Poradzew 8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa obory krów mlecznych 300DJP Poradzew 8 Gmina Goszczanów

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy zakładu przetwórstwa jaj

Postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasku "JANÓWEK" - pole B

Obwieszczenie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasku "JANÓWEK" - pole B

Postanowienie o zawieszeniu postępowania przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasku "JANÓWEK" - pole B

Obwieszczenie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Swędrnia – ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550 – 41+175, gm. Goszczanów

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Swędrnia – ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550 –

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Swędrnia – ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 34+550 –

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca remontu drogi Karolina - Lipicze Olendry

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na remont drogi Karolina - Lipicze Olendry

Obwieszczenie o Przebudowie/rozbudowie ciągu dróg powiatowych Goszczanów-Warta, etap I Goszczanów-Poprężniki

Obwieszczenie o wpłynięciu raportu SWĘDRNIA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej Sokołów - kopalnia kruszywa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Janówek

Postanowienie OSR.6220.6.2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. o ustaleniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pt. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Waliszewice gm. Goszczanów

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1746E Rzężawy-Stojanów"

Postanowienie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1746E Rzężawy-Stojanów"

Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Remont drogi gminnej nr 114403E Goszczanów-Wroniawy-Poniatówek-Czerniaków na odcinku 3114m"

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Remont drogi gminnej nr 114403E Goszczanów-Wroniawy-Poniatówek-Czerniaków na odcinku 3114m"

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie ciągu dróg powiatowych Goszczanów - Warta, etap I Goszczanów - Poprężniki

Obwieszczenie-Zawiadomienie o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na – Przebudowie/rozbudowie ciągu dróg powiatowych Goszczanów Warta, etap I Goszczanów-Poprężniki

Zawiadomienie stron o zebranych materiałach do decyzji środowiskowej dotyczącej eko regulacji rzeki Swędrni

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałąch przed wydaniem decyzji środowiskowej dotyczącej eko regulacji rzęki Swędrni

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Waliszewice gm. Goszczanów"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Kaszew

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Kaszew

Zawieszenie postępowania z wniosku firmy Biogazownia Prusinowice Sp. o.o. o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Kaszew

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedśięwzięcia "Swędrnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 24+550 - 41+175 gm. Goszczanów i pow. sieradzki"

Załącznik nr 1 do decyzji nr OSR.6220.5.2011.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 lipca 2012 roku

Obwieszczenei w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OSR.6220.5.2011.2012 z dnia 18 lipca 2012

Obwieszczenei w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OSR.6220.5.2011.2012 z dnia 24 września 2012

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia polegajacego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Waliszewice, gm. Goszczanów

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Waliszewice na działkach o numerach ewidencyjnych 117/2, 116/2, 129/1 i 130/1, gm. Goszczanów „

Postanowienie w sprwie podjęcia postępowania polegającego na "Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 800KW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowaną do realizacji w miejscowości Kaszew, gm. Goszczanów"

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni wiatrowej w miejscowości Kaszew

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej nr 114410 E Strachanów - Poprężniki ” w gminie Goszczanów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę drogi gminnej Strachanów - Poprężniki

Decyzja środowiskowa na przebudowę drogi gminnej Strachanów - Poprężniki

Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na przebudowę drogi Strachanów - Poprężniki

Obwieszcenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę elektrowni wiatrowej w Kaszewie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - pozwolenie na budowę ekoregulacji odcinka rzeki Swędrni

Zawiadomienie w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia planowanego do realizacji w miejscowości Strachanów gm. Goszczanów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia planowanego do realizacji w miejscowości Czerniaków gm. Goszczanów

Decyzja środowiskowa na przebudowę drogi w miejscowości Rzęzawy

Załącznik do decyzji środowiskowej -przebudowa drogi Rzęzawy

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej -przebudowa drogi Rzężawy

Postanowienie dotyczące rozbudowy drogi gminnej w Rzężawach

 Postanowienie dotyczące przebudowy drogi Wola Tłomakowa -Świnice Kaliskie

Decyzja środowiskowa na rozbudowę drogi gminnej nr 114409E Wola Tłomakowa - Świnice Kaliskie

Charakterystyka do decyzji na rozbudowe drogi Wola Tłomakowa - Świnice Kaliskie

Zawiadomienie stron o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej na budowę budynku inwentarskiego - obory w miejscowości Sulmów

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - budowa budynku inwentarskiego - obory na działkach w miejscowości Sulmów, gm. Goszczanów

Załącznik do decyzji NR OSR.6220.5.2013.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 marca 2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa budynku inwentarskiego - obory w miejscowości Sulmów

Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - przebudowa drogi powiatowej Wilczków- Klonów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia – Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew

Ponowne zawiadomienie w związku z prowadzeniem postępowania na przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew

Informacja dotycząca realizacji zadania pn. Opracowanie Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów oraz inwentaryzacji tych wyrobów

Postanowienie - przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla zadania - przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kaszew

Decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew zlokalizowanego na działce ewid. nr 226

Załącznik do decyzji nr OSR.6220.2.2014 -Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczanów o wydaniu decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach na przebudowe drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew na działce nr ewid.226

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko pn. Budowa obory dla krów mlecznych w liczbie 260 DJP na działce nr 122 w miejscowości Poradzew gmina Goszczanów

Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia:"Budowa budynku inwentarskiego do produkcji opasów na działkach 97/3 i 101; rozbudowa budynku obory na działkach 94 i 95; oraz adaptacja budynku gospoda

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Budowa obory dla krów mlecznych w liczbie 260 DJP w ramach rozbudowy istniejącego gospodarstwa na dziełce nr 122 w miejscowości Poradzew"

Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczanów dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Budowa obory o obsadzie 280 DJP na działkach o numerach 363/1 i 364 przy ul. Polnej 2 w Goszczanowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Strachanów pt.„budowa budynku inwentarskiego do produkcji opasów na działce 97/3 i 101; rozbudowa budynku obory na działkach nr 94 i 95; oraz adaptacja budynku gos

Wójta Gminy Goszczanów o wydaniu decyzji nr OSR.6220.2.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego w miejscowości Strachanów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającgo na: „Budowa obory o obsadzie 280 DJP na działkach o numerach ewidencyjnych 363/1 i 364 zlokalizowanego w miejscowości Goszczanów ul.Polna 2, gm. Goszcza

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory w obsadzie 280 DJP na działkach o numerach ewidencyjnych 363/1 i 364 w obrębie geodezyjnym Goszczanów, przy ul. Polnej 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczanów informujące o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa obory dla krów mlecznych w liczbie 204 DJP na działce nr 22 w miejscowości Goszczanów, gmina Goszczanów

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko dla przedwsięcia polegającego na "budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej o łącznej obsadzie 568,7 DJP wraz z niezbędną inf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla krów mlecznych 204 DJP na działce nr ewid 22 w obrębie Goszczanów gm. Goszczanów

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zał. do decyzji nr OSR.6220.1.2015 z dnia 21 grudnia 2015r

Obwieszczenie o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowaniach nr OSR.6220.1.2015 z dnia 21 grudnia 2015r

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 50 i 51 położonych w miejscowości Czerniaków gm.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 50 i 51 położonych w miejscowości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. Prowadzenie działalności zbierania odpadów, w tym złomu planowanego do realizacji w miejscowości Goszczanów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr OSR.6220.6.15.16 z dnia 05.02.2016r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. Prowadzenie działalności zbierania odpadów w tym złomu, planowanego do realizacji w miejscowości Goszczanów

Obwieszcznie Wójta Gminy Goszczanów o przystapieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt. Budowa obory dla opasów na działce o nr ewid. 165 w miejscowości Goszczanów, Gmina Goszczanów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr OSR.6220.7.2015.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory dla opasów na działce o numerze ewidencyjnym 165 położonej w obrębie geodezyjnym Goszczanów, w miejscowości

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory dla opasów na działce o numerze ewidencyjnym 165 położonej w obrębie geodezyjnym Goszczanów w miejscowości Goszczanów, gmina Goszczanów”

Załącznik do decyzji nr OSR.6220.7.2015.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 marca 2016r

Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczanów o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa bukaciarni na głębokiej ściółce o obsadzie 171,5 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 25 w miejsc

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Gminy Goszczanów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bukaciarni na głębokiej ściółce o obsadzie 171,2 DJP na działce o numerze ewid. 25 w miejscowości Poniatów Gmina Goszczanów

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bukaciarni na głębokiej ściółce o obsadzie 171,2 DJP na działce o numerze ewid. 25 w miejscowości Poniatów Gmina Goszczanów

Nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów

Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczanów zawiadamiające zainteresowanych o Budowie budynku inwetarskiego- tuczarni wraz z infrastrukturą toworzaszycą na działce nr 487 w miejscowości Chlewo"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29 listopada 2017, znak WOOŚ.4260.95.2017.MGa.2, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29 listopada 2017, znak WOOŚ.4260.96.2017.MGa.2, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr OSR.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego-tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 487 w miej

Decyzja Nr OSR.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego-tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 487 w miejscowości Chlewo, gm. Gos

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 27.12.2017r. nr WOOŚ.4260.95.2017.MGa.6

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 27.12.2017r. nr WOOŚ.4260.96.2017.MGa.6

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 04.01.2018r. nr WOOŚ.4260.96.2017.MGa.9

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 04.01.2018r. nr WOOŚ.4260.95.2017.MGa.9

Obwieszczenie z dnia 28.08.2018r. nr OSR.602.1.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczanów zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie kurnika o obsadzie 168 DJP na działce o nr ewid.391 w miejsc.Chlewo, gm. Goszczanów"

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GOSZCZANÓW W 2018 ROKU

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.2.2017.2018 z dnia 12 marca 2019 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 168 DJP na działce o nr ewid. 391 w miejscowości Chlewo 74a gmina Goszczanó

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach relizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika o obsadzie 168 DJP, na działce o nr ewid. 391 w miejscowości Chlewo, gmina Goszczanów"

Załącznik do decyzji Nr 1/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 marca 2019 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczanów o przystąpiniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obiektów inwentarskich do tuczu indyka, na działce o numerze ewid. 262 w miejscowości Chwalęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczanów o przystąpiniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obory o obsadzie 130DJP na działce o nr ewid. 218 w miejscowości Poniatów, gmina Goszczanów

Obwieszczenie Wójta Gminy o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory o obsadzie 130DJP, na działce o nr ewid. 218 w miejscowości Poniatów gm. Goszczanów, pow. sieradzki, woj. łódzkie”

Decyzja Nr 1/2016.2018.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obory o obsadzie 130 DJP, na działce o nr ewid. 218 w miejscowości Poniatów, gm. Goszczanów, pow. sieradzki, woj. łódzkie”Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 5 styczeń 2007 godz. 09:59
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 22 maj 2019 godz. 09:44
Liczba odsłon:
  22472 od 5 styczeń 2007 godz. 09:59  (średnio 4.53 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54