0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
  Administrator      10.10.2018 godz. 10:23
 
 

Obwieszczenie WOOŚ.420.79.2018.MGa.16 z dnia 04.09.2018 .r
  Administrator      24.09.2018 godz. 13:06
 
 

Zarządzenie Wójta Gminy Goszczanów w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Administrator      23.08.2018 godz. 15:00
 
 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goszczanów
  Administrator      10.07.2018 godz. 12:19
 
 

PKS informuję o zmianie w obowiązującym rozkładzie jazdy
  Administrator      12.06.2018 godz. 12:11
 
 

Informacja firmy Nexera
  Administrator      08.06.2018 godz. 13:42
 
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Goszczanów na 2018 rok
  Administrator      19.01.2018 godz. 14:50
 
 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie
  Administrator      24.04.2017 godz. 11:15
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54