0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Zapytanie ofertowe na zakup paliw w 2018 roku
  Administrator      06.12.2017 godz. 13:55
 
 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na "rozbudowę drogi gminnej 114417E Stojanów-Chlewo"
  Administrator      01.12.2017 godz. 15:32
 
 

Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Administrator      23.11.2017 godz. 14:44
 
 

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GOSZCZANÓW W ROKU 2017
  Administrator      15.11.2017 godz. 10:31
 
 

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Goszczanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
  Administrator      26.10.2017 godz. 13:44
 
 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie
  Administrator      24.04.2017 godz. 11:15
 
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
  Administrator      17.01.2017 godz. 13:03
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54