0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Wójt Gminy Goszczanów ogłasza nabór wniosków na udzielenie klubom sportowym dotacji celowej z Budżetu Gminy Goszczanów w roku 2017 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Goszczanów
  Administrator      23.10.2017 godz. 15:20
 
 

Ogłoszenie dot. sprzedaży drewna tartacznego
  Administrator      19.10.2017 godz. 12:13
 
 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goszczanów przeznaczonej do oddania w najem
  Administrator      10.10.2017 godz. 9:51
 
 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie
  Administrator      24.04.2017 godz. 11:15
 
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
  Administrator      17.01.2017 godz. 13:03
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54