0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na rozbudowę drogi gminnej Stojanów Chlewo
  Administrator      22.11.2018 godz. 13:46
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - droga Stojanów Chlewo
  Administrator      14.11.2018 godz. 13:31
 
 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Administrator      14.11.2018 godz. 13:29
 
 

Informacja o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania n a środowisko - droga Stojanów - Chlewo
  Administrator      14.11.2018 godz. 13:27
 
 

Konsultacje Programu współpracy Gminy Goszczanów z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
  Administrator      05.11.2018 godz. 14:54
 
 

Zarządzenie Wójta Gminy Goszczanów w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Administrator      23.08.2018 godz. 15:00
 
 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goszczanów
  Administrator      10.07.2018 godz. 12:19
 
 

PKS informuję o zmianie w obowiązującym rozkładzie jazdy
  Administrator      12.06.2018 godz. 12:11
 
 

Informacja firmy Nexera
  Administrator      08.06.2018 godz. 13:42
 
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Goszczanów na 2018 rok
  Administrator      19.01.2018 godz. 14:50
 
 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie
  Administrator      24.04.2017 godz. 11:15
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54