0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 ogłoszenie w sprawie w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe w pracach komisji konkursowej
  Administrator      07.08.2018 godz. 11:26
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowościach Wola Tłomakowa i Kaszew
  Administrator      02.08.2018 godz. 8:49
 
 

Kurenda z dnia 25 lipca 2018roku
  Administrator      26.07.2018 godz. 10:53
 
 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goszczanów
  Administrator      10.07.2018 godz. 12:19
 
 

Informacja dla odbiorców wody z wodociągu gminnego
  Administrator      20.06.2018 godz. 9:00
 
 

OFERTA PRACY Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina poszukuje kandydatów do pracy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
  Administrator      20.06.2018 godz. 8:03
 
 

PKS informuję o zmianie w obowiązującym rozkładzie jazdy
  Administrator      12.06.2018 godz. 12:11
 
 

Informacja firmy Nexera
  Administrator      08.06.2018 godz. 13:42
 
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Goszczanów na 2018 rok
  Administrator      19.01.2018 godz. 14:50
 
 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie
  Administrator      24.04.2017 godz. 11:15
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54