0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Informacja o naborach wniosków o powierzenie grantów
  Administrator      25.04.2018 godz. 13:38
 
 

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi gminnej nr 114417E Stojanów Chlewo
  Administrator      25.04.2018 godz. 13:35
 
 

Zawiadomienie RDOŚ nr WOOŚ.420.19.2018.MGa.17 z 18.04.2018r.
  Administrator      24.04.2018 godz. 12:27
 
 

Obwieszenie RDOŚ nr WOOŚ.420.19.2018.MGa.16 z 18.04.2018r.
  Administrator      24.04.2018 godz. 12:25
 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczanów o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku inwentarskiego dla tuczników o obszdzie do 261 DJP
  Administrator      29.03.2018 godz. 13:23
 
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Goszczanów na 2018 rok
  Administrator      19.01.2018 godz. 14:50
 
 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie
  Administrator      24.04.2017 godz. 11:15
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54