0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


System gospodarowania odpadami komunalnymi


Przeterminowane leki  z gospodarstw domowych mieszkańcy Gminy Goszczanów mogą przekazywać do pojemników w  aptekach znajdujących się na terenie Gminy Goszczanów, natomiast zużyte baterie zbierane są do pojemnika w Urzędzie Gminy Goszczanów, ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów

 

Uchwały do pobrania poniżej:

Uchwała nr XVIII/120/16

XXV/134/2012

XIV/93/2016

XIV/95/2016

XIV/96/2016

XIV/97/2016

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019 - wszystkie sektory

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2018 - wszystkie sektory

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOBILNEGO PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I PROBLEMOWYCH

 

Czego nie można spalać w piecu - informacja

 

Odpady wielogabarytowe - informacja

 

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Goszczanów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

 

Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych
"ORLI STAW"

Orli Staw 2
62-834 Ceków
POLSKA

Godziny urzędowania:
Pon. - Pt. / 7:30 - 15:30

Kontakt telefoniczny:
tel.: +48 (62) 763 56 50
fax: +48 (62) 763 56 51

e-mail:  biuro@orlistaw.pl 

 

Stacja Przeładunku Odpadów
ul. Dzigorzewska 4

98-200 Sieradz

tel. +48 (43) 6565066
e-mail:  spo@orlistaw.pl

 

 

Adres Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK

98-200 Sieradz

ul. Dzigorzewska 4

tel. +48 (43) 6565066
e-mail:  spo@orlistaw.pl

 

INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POWSTAJĄCY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goszczanów zgodnie z § 13 pkt. 3b Uchwały numer XXV/133/2012 Rady Gminy Goszczanów z dnia 28 grudnia 2012 r. mogą przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sieradzu ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz. Przedsiębiorcą który będzie odbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sieradz Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 102 98-200 Sieradz.

 

 

Osiągniete przez Gmine poziomy recycklingu odpadów komunalnych oraz osiągniete poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2012 roku. 

 

Osiągniete przez Gmine poziomy recycklingu odpadów komunalnych oraz osiągniete poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 roku. 

 

 

Osiągniete przez Gmine poziomy recycklingu odpadów komunalnych oraz osiągniete poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 roku. 

 

Osiągniete przez Gmine poziomy recycklingu odpadów komunalnych oraz osiągniete poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 roku. 

 

Osiągniete przez Gmine poziomy recycklingu odpadów komunalnych oraz osiągniete poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 roku

Osiągniete przez Gmine poziomy recycklingu odpadów komunalnych oraz osiągniete poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017 roku

Osiągniete przez Gmine poziomy recycklingu odpadów komunalnych oraz osiągniete poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2018 roku

 

Tabela rodzajów posegregowanych odpadów z gospodarstw domowych

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Goszczanów

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goszczanów za 2014 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goszczanów za 2015 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goszczanów za 2016 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goszczanów za 2017 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gmina Goszczanów za 2018 rok

 

Instrukcja poprawnej segregacji odpadów

 

 

Przedsiębiorcą, który odbiera odpady komunalne z terenu Gminy Goszczanów jest :

Przedsiębiorstwo Komunalne

sp. z.o.o

Ul. Wojska Polskiego 102,

98-200 Sieradz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 14 luty 2013 godz. 10:06
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 2 maj 2019 godz. 11:26
Liczba odsłon:
  13283 od 14 luty 2013 godz. 10:06  (średnio 4.21 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54