0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Skrzynka podawcza


przejdz do >>> Elektronicznej Skrzynki Podawczej<<<

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Goszczanów jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) epuap.gov.pl
Do korzystania z usług na portalu ePUAP wymagane jest założenie konta użytkownika (konto jest bezpłatne), zgodnie z umieszczonymi tam instrukcjami.

 

 

 

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 

Pamięć masowa USB 
Płyta CD-RW
  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy na następujących nośnikach danych:

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 


1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

 

 

 

2. Akceptowalne formaty załączników to:

 

 

  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP


3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 5. ustęp 1 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz. U. 01.130.1450 z dnia 15 listopada 2001 r.

 

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 11 wrzesień 2008 godz. 09:51
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 26 wrzesień 2017 godz. 14:47
Liczba odsłon:
  8776 od 11 wrzesień 2008 godz. 09:51  (średnio 2.52 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54