0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Nieruchomości 36168
Wybory 11607
 Wybory samorządowe 2006 5423
 Obwodowe komisje wyborcze 5584
 Obwieszczenia 5253
 Wybory do parlamentu europejskiego 2009 5250
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 4570
 Wybory samorządowe 2010 6299
 Wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3814
 Wybory do parlamentu europejskiego 2014 2615
 Wybory samorządowe 2014 6201
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku 2415
 Wybory ławników 2015 2178
 Ogólnokrajowe referendum 2015 2423
 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 2409
 Wybory samorządowe 2018 4248
 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych 1088
 Wybory do parlamentu europejskiego 2019 1419
Ochrona środowiska 20499
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 9169
PPWOW Program Integracji Społecznej 5989
 Aktualności 8748
 PODRĘCZNIK PPWOW 6292
 PLAN DZIAŁANIA 5899
Inwestycje 7852
 2008 rok 6312
 2009 rok 2561
 2010 rok 2670
 2011 rok 2725
 2012 rok 2782
 2013 rok 3119
 2014 rok 3246
 2015 rok 1884
 2016 rok 1504
Skrzynka podawcza 7416
Związek Komunalny Gmin 'Czyste Miasto, Czysta Gmina' 6329
Polecane serwisy WWW 5710
Sprawozdania 3903
 z wykonania budżetu 2966
 Za rok 2011 3370
 Za rok 2012 2978
 Za rok 2013 2539
 Za rok 2014 1967
 Za rok 2015 1661
 Za rok 2016 1284
 Za rok 2017 1178
 Za rok 2018 1075
 Za rok 2019 769
 sprawozdania 3003
Inwestycje celu publicznego 9305
System gospodarowania odpadami komunalnymi 7839
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 2419
Ocena jakości wody z wodociągów na terenie Gminy Goszczanów 3808
Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Goszczanów 2792
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1738
Petycje 2228
 2016 rok 1387
 2017 rok 1666
 2018 rok 1119
 2019 rok 687
Planowanie przestrzenne 2115
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goszczanów 2403
 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3725
Gminna Ewidencja Zabytków 2508
Rejestr instytucji kultury 1625
RODO 1308
Plany polowań kół łowieckich mających dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy Goszczanów 946
Raport o stanie Gminy 745
Jednostki Administracji
Pomocniczej
14819
Statut Gminy Goszczanów 11089
Plany i programy 9134
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 6558
 Strategia Rozwoju Gminy Goszczanów na lata 2013-2020 4826
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 3
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 2570
 Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów 2409
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 6994
 Program Ochrony Środowiska 6705
Stowarzyszenia 7704
 Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy 7113
Jednostki organizacyjne Gminy 12573
 Szkoła Podstawowa w Goszczanowie 8180
 Szkoła Podstawowa w Chlewie 7926
 Szkoła Podstawowa w Kaszewie 7366
 Szkoła Podstawowa w Lipiczu 7044
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie 13369
 Zarządzenia 6682
 2006 rok 5886
 Oferty pracy 3661
 Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie 9898
 Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie 11048
Oświadczenia majątkowe 10969
 O?wiadczenia maj?tkowe za 2014 rok 3394
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2367
  Osoby wydaj?ce decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2053
 Radni 3035
 Sekretarz 2259
 Skarbnik 2279
 Wójt 2874
 O?wiadczenia maj?tkowe za 2015 rok 2554
 Osoby wydaj?ce decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1616
 Radni 1846
 Sekretarz 1519
 Skarbnik 1678
 Wójt 1775
  O?wiadczenia maj?tkowe za 2016 rok 2017
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1532
 Osoby wydaj?ce decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1427
 Radni 1615
 Sekretarz 1308
 Skarbnik 1317
 Wójt 1434
 Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1691
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1099
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 957
 Radni 1173
 Sekretarz 1060
 Skarbnik 969
 Wójt 1117
  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji - 2018 rok 2048
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1174
 Radni 1408
 Wójt 1255
 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 1215
 Wójt 721
Galeria zdjęć 20122
Urząd Gminy 14455
 Zarządzenia 7156
 Zarządzenie w sprawie uzyskania zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 6119
 Regulaminy 6834
 Regulamin organizacyjny urzędu gminy w Goszczanowie 7087
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczanów 5940

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54