0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Nieruchomości 31690
Wybory 9779
 Wybory samorządowe 2006 4624
 Obwodowe komisje wyborcze 4594
 Obwieszczenia 4461
 Wybory do parlamentu europejskiego 2009 4381
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 3760
 Wybory samorządowe 2010 5456
 Wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3012
 Wybory do parlamentu europejskiego 2014 1778
 Wybory samorządowe 2014 5132
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku 1648
 Wybory ławników 2015 1324
 Ogólnokrajowe referendum 2015 1515
 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1545
 Wybory samorządowe 2018 2747
 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych 192
Ochrona środowiska 17404
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 7685
PPWOW Program Integracji Społecznej 5043
 Aktualności 7919
 PODRĘCZNIK PPWOW 5253
 PLAN DZIAŁANIA 5000
Inwestycje 6590
 2008 rok 5512
 2009 rok 1777
 2010 rok 1863
 2011 rok 1867
 2012 rok 1940
 2013 rok 2365
 2014 rok 2344
 2015 rok 962
 2016 rok 497
Skrzynka podawcza 6304
Związek Komunalny Gmin 'Czyste Miasto, Czysta Gmina' 5348
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5258
 Osoby wydające decyzje administracyjne
w imieniu Wójta
6588
 Wójt 5414
 Z-ca Wójta,Sekretarz 5617
 Skarbnik 6224
 Radni 6159
Polecane serwisy WWW 4443
Sprawozdania 2973
 z wykonania budżetu 1970
 Za rok 2011 2583
 Za rok 2012 2158
 Za rok 2013 1662
 Za rok 2014 1155
 Za rok 2015 911
 Za rok 2016 457
 Za rok 2017 271
 Za rok 2018 204
 sprawozdania 2047
Inwestycje celu publicznego 7716
System gospodarowania odpadami komunalnymi 5657
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 1445
Ocena jakości wody z wodociągów na terenie Gminy Goszczanów 2503
Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Goszczanów 1588
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 806
Petycje 1086
 2016 rok 619
 2017 rok 891
 2018 rok 74
Planowanie przestrzenne 989
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goszczanów 1179
 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2330
Gminna Ewidencja Zabytków 1197
Rejestr instytucji kultury 645
RODO 262
Jednostki Administracji
Pomocniczej
12357
Statut Gminy Goszczanów 9821
Plany i programy 7660
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 5669
 Strategia Rozwoju Gminy Goszczanów na lata 2013-2020 3619
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 3
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 1731
 Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów 1471
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 6026
 Program Ochrony Środowiska 5760
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5763
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 5239
 Wójt 6270
 Z-ca Wójta,Sekretarz 5090
 Skarbnik 5617
 Radni 6281
Stowarzyszenia 6497
 Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy 5950
Jednostki organizacyjne Gminy 10392
 Szkoła Podstawowa w Goszczanowie 7050
 Szkoła Podstawowa w Chlewie 6580
 Szkoła Podstawowa w Kaszewie 6232
 Szkoła Podstawowa w Lipiczu 5819
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie 11795
 Zarządzenia 5687
 2006 rok 5045
 Oferty pracy 2694
 Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie 8561
 Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie 9618
Oświadczenia majątkowe 8938
 Oświadczenia majątkowe za 2006 rok 5735
 Radni 5875
 Wójt 5217
 Sekretarz 5314
 Skarbnik 5033
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5737
 Osoby wydające decyjze administracyjne w imieniu wójta 4931
 Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 5159
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4560
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4451
 Radni 4785
 Sekretarz 4925
 Skarbnik 5008
 Wójt 5143
 Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 4593
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4425
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4131
 Radni 4465
 Sekretarz 4516
 Skarbnik 4394
 Wójt 4624
 Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3831
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3452
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 3571
 Radni 3741
 Sekretarz 3595
 Skarbnik 3768
 Wójt 3791
 Oświadczenia majątkowe za 2003 rok 5807
 Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 3195
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3141
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2692
 Radni 3120
 Sekretarz 2998
 Skarbnik 3111
 Wójt 3211
 Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 2821
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2956
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2192
 Radni 2684
 Sekretarz 2377
 Skarbnik 2543
 Wójt 3053
 Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 2743
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2225
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1921
 Radni 2743
 Sekretarz 2176
 Skarbnik 2147
 Wójt 2425
 Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 2217
 Wójt 2185
 Radni 1986
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1594
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1434
 Sekretarz 1487
 Skarbnik 1606
 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2742
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1716
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1362
 Radni 2185
 Sekretarz 1624
 Skarbnik 1715
 Wójt 2137
 Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1896
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 955
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1170
 Radni 1217
 Sekretarz 964
 Skarbnik 1025
 Wójt 1170
  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1219
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 814
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 684
 Radni 825
 Sekretarz 638
 Skarbnik 645
 Wójt 775
 Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 666
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 322
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 201
 Radni 307
 Sekretarz 213
 Skarbnik 238
 Wójt 309
  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji - 2018 rok 356
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 166
 Radni 187
 Wójt 186
 Oświadczenia majątkowe za 2004 rok 5663
 Oświadczenia majątkowe za 2005 rok 4994
 Radni 5007
 Wójt 5077
 Skarbnik 5064
 Sekretarz 5051
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4829
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 5187
Galeria zdjęć 17886
Urząd Gminy 11858
 Zarządzenia 6088
 Zarządzenie w sprawie uzyskania zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 5227
 Regulaminy 5841
 Regulamin organizacyjny urzędu gminy w Goszczanowie 6030
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczanów 5051

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54