0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Nieruchomości 32128
Wybory 10004
 Wybory samorządowe 2006 4716
 Obwodowe komisje wyborcze 4703
 Obwieszczenia 4552
 Wybory do parlamentu europejskiego 2009 4467
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 3851
 Wybory samorządowe 2010 5559
 Wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3100
 Wybory do parlamentu europejskiego 2014 1855
 Wybory samorządowe 2014 5292
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku 1704
 Wybory ławników 2015 1404
 Ogólnokrajowe referendum 2015 1605
 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1621
 Wybory samorządowe 2018 2949
 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych 288
Ochrona środowiska 17791
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 7896
PPWOW Program Integracji Społecznej 5137
 Aktualności 8028
 PODRĘCZNIK PPWOW 5385
 PLAN DZIAŁANIA 5108
Inwestycje 6736
 2008 rok 5591
 2009 rok 1861
 2010 rok 1943
 2011 rok 1958
 2012 rok 2035
 2013 rok 2449
 2014 rok 2441
 2015 rok 1050
 2016 rok 594
Skrzynka podawcza 6433
Związek Komunalny Gmin 'Czyste Miasto, Czysta Gmina' 5450
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5351
 Osoby wydające decyzje administracyjne
w imieniu Wójta
6710
 Wójt 5514
 Z-ca Wójta,Sekretarz 5699
 Skarbnik 6326
 Radni 6273
Polecane serwisy WWW 4604
Sprawozdania 3081
 z wykonania budżetu 2071
 Za rok 2011 2661
 Za rok 2012 2251
 Za rok 2013 1753
 Za rok 2014 1238
 Za rok 2015 1002
 Za rok 2016 553
 Za rok 2017 361
 Za rok 2018 305
 sprawozdania 2135
Inwestycje celu publicznego 7912
System gospodarowania odpadami komunalnymi 5854
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 1555
Ocena jakości wody z wodociągów na terenie Gminy Goszczanów 2682
Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Goszczanów 1765
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 906
Petycje 1209
 2016 rok 706
 2017 rok 967
 2018 rok 185
Planowanie przestrzenne 1118
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goszczanów 1292
 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2557
Gminna Ewidencja Zabytków 1359
Rejestr instytucji kultury 745
RODO 360
Plany polowań kół łowieckich mających dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy Goszczanów 95
Jednostki Administracji
Pomocniczej
12639
Statut Gminy Goszczanów 9974
Plany i programy 7842
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 5753
 Strategia Rozwoju Gminy Goszczanów na lata 2013-2020 3736
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 3
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 1803
 Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów 1550
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 6125
 Program Ochrony Środowiska 5859
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5844
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 5338
 Wójt 6400
 Z-ca Wójta,Sekretarz 5172
 Skarbnik 5736
 Radni 6413
Stowarzyszenia 6668
 Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy 6061
Jednostki organizacyjne Gminy 10670
 Szkoła Podstawowa w Goszczanowie 7159
 Szkoła Podstawowa w Chlewie 6733
 Szkoła Podstawowa w Kaszewie 6327
 Szkoła Podstawowa w Lipiczu 5937
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie 11980
 Zarządzenia 5794
 2006 rok 5114
 Oferty pracy 2808
 Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie 8689
 Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie 9832
Oświadczenia majątkowe 9294
 Oświadczenia majątkowe za 2006 rok 5844
 Radni 5992
 Wójt 5321
 Sekretarz 5409
 Skarbnik 5117
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5830
 Osoby wydające decyjze administracyjne w imieniu wójta 5028
 Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 5253
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4657
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4540
 Radni 4897
 Sekretarz 5015
 Skarbnik 5117
 Wójt 5255
 Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 4678
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4563
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4206
 Radni 4586
 Sekretarz 4613
 Skarbnik 4488
 Wójt 4722
 Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3924
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3530
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 3663
 Radni 3852
 Sekretarz 3686
 Skarbnik 3876
 Wójt 3896
 Oświadczenia majątkowe za 2003 rok 5883
 Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 3283
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3247
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2783
 Radni 3225
 Sekretarz 3111
 Skarbnik 3219
 Wójt 3347
 Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 2929
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3064
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2274
 Radni 2805
 Sekretarz 2478
 Skarbnik 2650
 Wójt 3186
 Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 2843
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2317
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2007
 Radni 2853
 Sekretarz 2268
 Skarbnik 2240
 Wójt 2523
 Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 2308
 Wójt 2283
 Radni 2071
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1684
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1506
 Sekretarz 1573
 Skarbnik 1693
 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2839
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1813
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1439
 Radni 2351
 Sekretarz 1711
 Skarbnik 1803
 Wójt 2258
 Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1989
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1050
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1248
 Radni 1318
 Sekretarz 1047
 Skarbnik 1122
 Wójt 1260
  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1337
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 903
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 774
 Radni 945
 Sekretarz 746
 Skarbnik 745
 Wójt 863
 Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 832
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 413
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 293
 Radni 421
 Sekretarz 308
 Skarbnik 335
 Wójt 402
  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji - 2018 rok 679
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 339
 Radni 359
 Wójt 360
 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 96
 Wójt 57
 Oświadczenia majątkowe za 2004 rok 5759
 Oświadczenia majątkowe za 2005 rok 5076
 Radni 5104
 Wójt 5181
 Skarbnik 5164
 Sekretarz 5132
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4919
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 5291
Galeria zdjęć 18149
Urząd Gminy 12223
 Zarządzenia 6212
 Zarządzenie w sprawie uzyskania zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 5311
 Regulaminy 5951
 Regulamin organizacyjny urzędu gminy w Goszczanowie 6124
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczanów 5143

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54