0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Nieruchomości 29715
Wybory 7713
 Wybory samorządowe 2006 4113
 Obwodowe komisje wyborcze 4101
 Obwieszczenia 4071
 Wybory do parlamentu europejskiego 2009 3903
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 3303
 Wybory samorządowe 2010 4991
 Wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2598
 Wybory do parlamentu europejskiego 2014 1380
 Wybory samorządowe 2014 4569
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku 1324
 Wybory ławników 2015 929
 Ogólnokrajowe referendum 2015 1142
 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1196
Ochrona środowiska 15573
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 7032
PPWOW Program Integracji Społecznej 4557
 Aktualności 7475
 PODRĘCZNIK PPWOW 4795
 PLAN DZIAŁANIA 4595
Inwestycje 6044
 2008 rok 5085
 2009 rok 1442
 2010 rok 1419
 2011 rok 1457
 2012 rok 1565
 2013 rok 1965
 2014 rok 1878
 2015 rok 609
 2016 rok 100
Skrzynka podawcza 5743
Związek Komunalny Gmin 'Czyste Miasto, Czysta Gmina' 4908
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4807
 Osoby wydające decyzje administracyjne
w imieniu Wójta
6042
 Wójt 5079
 Z-ca Wójta,Sekretarz 5189
 Skarbnik 5794
 Radni 5707
Polecane serwisy WWW 3854
Sprawozdania 2515
 z wykonania budżetu 1533
 Za rok 2011 2181
 Za rok 2012 1791
 Za rok 2013 1295
 Za rok 2014 732
 Za rok 2015 482
 Za rok 2016 75
 sprawozdania 1627
Inwestycje celu publicznego 6720
System gospodarowania odpadami komunalnymi 4829
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 964
Ocena jakości wody z wodociągów na terenie Gminy Goszczanów 1719
Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Goszczanów 932
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 374
Petycje 550
 2016 rok 247
 2017 rok 441
Planowanie przestrzenne 449
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goszczanów 669
 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1320
Gminna Ewidencja Zabytków 554
Rejestr instytucji kultury 183
Jednostki Administracji
Pomocniczej
11113
Statut Gminy Goszczanów 9190
Plany i programy 6784
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 5303
 Strategia Rozwoju Gminy Goszczanów na lata 2013-2020 3020
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 3
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 1364
 Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów 1014
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 5597
 Program Ochrony Środowiska 5272
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5397
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4882
 Wójt 5762
 Z-ca Wójta,Sekretarz 4727
 Skarbnik 5101
 Radni 5515
Stowarzyszenia 5881
 Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy 5419
Jednostki organizacyjne Gminy 9287
 Szkoła Podstawowa w Goszczanowie 6442
 Szkoła Podstawowa w Chlewie 5841
 Szkoła Podstawowa w Kaszewie 5804
 Szkoła Podstawowa w Lipiczu 5323
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie 10943
 Zarządzenia 5185
 2006 rok 4659
 Oferty pracy 2255
 Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie 7801
 Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie 8848
Oświadczenia majątkowe 7961
 Oświadczenia majątkowe za 2006 rok 5276
 Radni 5455
 Wójt 4864
 Sekretarz 4891
 Skarbnik 4697
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5332
 Osoby wydające decyjze administracyjne w imieniu wójta 4544
 Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 4705
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4161
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4122
 Radni 4375
 Sekretarz 4521
 Skarbnik 4617
 Wójt 4654
 Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 4239
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3960
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 3746
 Radni 3997
 Sekretarz 4089
 Skarbnik 3983
 Wójt 4169
 Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3472
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3147
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 3156
 Radni 3319
 Sekretarz 3227
 Skarbnik 3245
 Wójt 3395
 Oświadczenia majątkowe za 2003 rok 5421
 Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 2826
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2683
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2341
 Radni 2677
 Sekretarz 2587
 Skarbnik 2596
 Wójt 2765
 Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 2424
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2530
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1832
 Radni 2241
 Sekretarz 2076
 Skarbnik 2122
 Wójt 2551
 Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 2232
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1861
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1612
 Radni 2205
 Sekretarz 1826
 Skarbnik 1801
 Wójt 2028
 Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1859
 Wójt 1735
 Radni 1618
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1283
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1101
 Sekretarz 1158
 Skarbnik 1272
 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2398
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1357
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1059
 Radni 1622
 Sekretarz 1288
 Skarbnik 1396
 Wójt 1646
 Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1469
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 609
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 831
 Radni 837
 Sekretarz 666
 Skarbnik 684
 Wójt 790
  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 530
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 333
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 256
 Radni 293
 Sekretarz 180
 Skarbnik 213
 Wójt 280
 Oświadczenia majątkowe za 2004 rok 5262
 Oświadczenia majątkowe za 2005 rok 4609
 Radni 4626
 Wójt 4709
 Skarbnik 4688
 Sekretarz 4694
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4461
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 4761
Galeria zdjęć 16516
Urząd Gminy 10280
 Zarządzenia 5524
 Zarządzenie w sprawie uzyskania zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 4849
 Regulaminy 5379
 Regulamin organizacyjny urzędu gminy w Goszczanowie 5506
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczanów 4658

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54