0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Goszczanów

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Nieruchomości 32657
Wybory 10325
 Wybory samorządowe 2006 4808
 Obwodowe komisje wyborcze 4822
 Obwieszczenia 4646
 Wybory do parlamentu europejskiego 2009 4567
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 3949
 Wybory samorządowe 2010 5655
 Wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3188
 Wybory do parlamentu europejskiego 2014 1938
 Wybory samorządowe 2014 5423
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku 1763
 Wybory ławników 2015 1490
 Ogólnokrajowe referendum 2015 1700
 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1711
 Wybory samorządowe 2018 3176
 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych 385
 Wybory do parlamentu europejskiego 2019 380
Ochrona środowiska 18425
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 8154
PPWOW Program Integracji Społecznej 5248
 Aktualności 8134
 PODRĘCZNIK PPWOW 5518
 PLAN DZIAŁANIA 5222
Inwestycje 6899
 2008 rok 5684
 2009 rok 1950
 2010 rok 2028
 2011 rok 2050
 2012 rok 2128
 2013 rok 2532
 2014 rok 2544
 2015 rok 1141
 2016 rok 695
Skrzynka podawcza 6572
Związek Komunalny Gmin 'Czyste Miasto, Czysta Gmina' 5599
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5448
 Osoby wydające decyzje administracyjne
w imieniu Wójta
6823
 Wójt 5604
 Z-ca Wójta,Sekretarz 5780
 Skarbnik 6422
 Radni 6395
Polecane serwisy WWW 4764
Sprawozdania 3224
 z wykonania budżetu 2211
 Za rok 2011 2752
 Za rok 2012 2346
 Za rok 2013 1833
 Za rok 2014 1338
 Za rok 2015 1096
 Za rok 2016 663
 Za rok 2017 470
 Za rok 2018 451
 Za rok 2019 28
 sprawozdania 2260
Inwestycje celu publicznego 8161
System gospodarowania odpadami komunalnymi 6120
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 1666
Ocena jakości wody z wodociągów na terenie Gminy Goszczanów 2887
Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Goszczanów 1942
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1006
Petycje 1342
 2016 rok 793
 2017 rok 1048
 2018 rok 308
 2019 rok 4
Planowanie przestrzenne 1252
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goszczanów 1420
 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2743
Gminna Ewidencja Zabytków 1560
Rejestr instytucji kultury 862
RODO 484
Plany polowań kół łowieckich mających dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy Goszczanów 180
Jednostki Administracji
Pomocniczej
13023
Statut Gminy Goszczanów 10149
Plany i programy 8049
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 5858
 Strategia Rozwoju Gminy Goszczanów na lata 2013-2020 3861
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 3
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 1893
 Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów 1651
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 6229
 Program Ochrony Środowiska 5961
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5929
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 5430
 Wójt 6558
 Z-ca Wójta,Sekretarz 5260
 Skarbnik 5863
 Radni 6542
Stowarzyszenia 6855
 Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy 6248
Jednostki organizacyjne Gminy 11083
 Szkoła Podstawowa w Goszczanowie 7323
 Szkoła Podstawowa w Chlewie 6948
 Szkoła Podstawowa w Kaszewie 6450
 Szkoła Podstawowa w Lipiczu 6114
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie 12202
 Zarządzenia 5913
 2006 rok 5198
 Oferty pracy 2925
 Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie 8871
 Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie 10017
Oświadczenia majątkowe 9640
 Oświadczenia majątkowe za 2006 rok 5971
 Radni 6118
 Wójt 5418
 Sekretarz 5508
 Skarbnik 5207
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5939
 Osoby wydające decyjze administracyjne w imieniu wójta 5133
 Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 5349
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4766
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4613
 Radni 5020
 Sekretarz 5116
 Skarbnik 5229
 Wójt 5387
 Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 4774
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4700
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4273
 Radni 4715
 Sekretarz 4700
 Skarbnik 4567
 Wójt 4821
 Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 4019
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3613
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 3757
 Radni 3968
 Sekretarz 3771
 Skarbnik 3973
 Wójt 3998
 Oświadczenia majątkowe za 2003 rok 5972
 Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 3374
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3379
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2882
 Radni 3332
 Sekretarz 3232
 Skarbnik 3340
 Wójt 3480
 Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 3059
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3154
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2357
 Radni 2936
 Sekretarz 2566
 Skarbnik 2759
 Wójt 3325
 Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 2936
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2407
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2094
 Radni 2991
 Sekretarz 2375
 Skarbnik 2332
 Wójt 2622
 Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 2396
 Wójt 2385
 Radni 2156
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1766
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1578
 Sekretarz 1667
 Skarbnik 1792
 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2925
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1892
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1505
 Radni 2523
 Sekretarz 1790
 Skarbnik 1870
 Wójt 2378
 Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 2087
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1130
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1311
 Radni 1412
 Sekretarz 1110
 Skarbnik 1215
 Wójt 1328
  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1461
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 985
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 849
 Radni 1054
 Sekretarz 835
 Skarbnik 855
 Wójt 948
 Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 967
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 502
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 370
 Radni 516
 Sekretarz 389
 Skarbnik 413
 Wójt 489
  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji - 2018 rok 969
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 490
 Radni 541
 Wójt 494
 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 317
 Wójt 146
 Oświadczenia majątkowe za 2004 rok 5857
 Oświadczenia majątkowe za 2005 rok 5168
 Radni 5198
 Wójt 5284
 Skarbnik 5264
 Sekretarz 5215
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5024
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 5375
Galeria zdjęć 18453
Urząd Gminy 12637
 Zarządzenia 6339
 Zarządzenie w sprawie uzyskania zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 5407
 Regulaminy 6059
 Regulamin organizacyjny urzędu gminy w Goszczanowie 6231
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczanów 5240

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54