0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Nieruchomości 30326
Wybory 7952
 Wybory samorządowe 2006 4249
 Obwodowe komisje wyborcze 4245
 Obwieszczenia 4197
 Wybory do parlamentu europejskiego 2009 4050
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 3455
 Wybory samorządowe 2010 5152
 Wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2749
 Wybory do parlamentu europejskiego 2014 1519
 Wybory samorządowe 2014 4745
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku 1450
 Wybory ławników 2015 1056
 Ogólnokrajowe referendum 2015 1278
 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1334
Ochrona środowiska 16204
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 7223
PPWOW Program Integracji Społecznej 4701
 Aktualności 7608
 PODRĘCZNIK PPWOW 4920
 PLAN DZIAŁANIA 4712
Inwestycje 6224
 2008 rok 5221
 2009 rok 1550
 2010 rok 1536
 2011 rok 1578
 2012 rok 1684
 2013 rok 2093
 2014 rok 1997
 2015 rok 735
 2016 rok 227
Skrzynka podawcza 5923
Związek Komunalny Gmin 'Czyste Miasto, Czysta Gmina' 5082
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4928
 Osoby wydające decyzje administracyjne
w imieniu Wójta
6223
 Wójt 5184
 Z-ca Wójta,Sekretarz 5301
 Skarbnik 5932
 Radni 5849
Polecane serwisy WWW 4045
Sprawozdania 2669
 z wykonania budżetu 1689
 Za rok 2011 2319
 Za rok 2012 1915
 Za rok 2013 1427
 Za rok 2014 879
 Za rok 2015 608
 Za rok 2016 206
 sprawozdania 1757
Inwestycje celu publicznego 7028
System gospodarowania odpadami komunalnymi 5100
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 1122
Ocena jakości wody z wodociągów na terenie Gminy Goszczanów 1971
Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Goszczanów 1160
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 513
Petycje 713
 2016 rok 375
 2017 rok 588
Planowanie przestrzenne 615
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goszczanów 823
 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1654
Gminna Ewidencja Zabytków 769
Rejestr instytucji kultury 336
Jednostki Administracji
Pomocniczej
11541
Statut Gminy Goszczanów 9417
Plany i programy 7043
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 5437
 Strategia Rozwoju Gminy Goszczanów na lata 2013-2020 3215
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 3
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 1490
 Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów 1150
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 5760
 Program Ochrony Środowiska 5435
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5520
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4989
 Wójt 5898
 Z-ca Wójta,Sekretarz 4846
 Skarbnik 5245
 Radni 5662
Stowarzyszenia 6092
 Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy 5614
Jednostki organizacyjne Gminy 9605
 Szkoła Podstawowa w Goszczanowie 6677
 Szkoła Podstawowa w Chlewie 6091
 Szkoła Podstawowa w Kaszewie 5956
 Szkoła Podstawowa w Lipiczu 5507
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie 11215
 Zarządzenia 5381
 2006 rok 4791
 Oferty pracy 2411
 Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie 8017
 Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie 9125
Oświadczenia majątkowe 8196
 Oświadczenia majątkowe za 2006 rok 5430
 Radni 5594
 Wójt 4964
 Sekretarz 5010
 Skarbnik 4802
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5445
 Osoby wydające decyjze administracyjne w imieniu wójta 4652
 Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 4825
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4292
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4242
 Radni 4503
 Sekretarz 4647
 Skarbnik 4731
 Wójt 4778
 Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 4353
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4074
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 3871
 Radni 4125
 Sekretarz 4208
 Skarbnik 4088
 Wójt 4295
 Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3575
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3253
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 3275
 Radni 3435
 Sekretarz 3348
 Skarbnik 3370
 Wójt 3512
 Oświadczenia majątkowe za 2003 rok 5568
 Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 2935
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2795
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2461
 Radni 2814
 Sekretarz 2704
 Skarbnik 2707
 Wójt 2896
 Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 2543
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2686
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1943
 Radni 2362
 Sekretarz 2159
 Skarbnik 2245
 Wójt 2706
 Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 2350
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1984
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1714
 Radni 2331
 Sekretarz 1932
 Skarbnik 1899
 Wójt 2149
 Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1968
 Wójt 1854
 Radni 1722
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1392
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1210
 Sekretarz 1253
 Skarbnik 1368
 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2518
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1467
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1164
 Radni 1775
 Sekretarz 1389
 Skarbnik 1491
 Wójt 1782
 Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1601
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 725
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 951
 Radni 950
 Sekretarz 773
 Skarbnik 791
 Wójt 904
  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 785
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 524
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 426
 Radni 484
 Sekretarz 337
 Skarbnik 366
 Wójt 444
 Oświadczenia majątkowe za 2004 rok 5383
 Oświadczenia majątkowe za 2005 rok 4746
 Radni 4742
 Wójt 4815
 Skarbnik 4814
 Sekretarz 4821
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4564
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 4873
Galeria zdjęć 16949
Urząd Gminy 10711
 Zarządzenia 5694
 Zarządzenie w sprawie uzyskania zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 4991
 Regulaminy 5538
 Regulamin organizacyjny urzędu gminy w Goszczanowie 5674
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczanów 4789

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54