0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Nieruchomości 35680
Wybory 11489
 Wybory samorządowe 2006 5345
 Obwodowe komisje wyborcze 5500
 Obwieszczenia 5180
 Wybory do parlamentu europejskiego 2009 5173
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 4500
 Wybory samorządowe 2010 6213
 Wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3744
 Wybory do parlamentu europejskiego 2014 2542
 Wybory samorządowe 2014 6122
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku 2338
 Wybory ławników 2015 2111
 Ogólnokrajowe referendum 2015 2350
 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 2335
 Wybory samorządowe 2018 4162
 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych 1014
 Wybory do parlamentu europejskiego 2019 1338
Ochrona środowiska 20283
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 9073
PPWOW Program Integracji Społecznej 5926
 Aktualności 8680
 PODRĘCZNIK PPWOW 6214
 PLAN DZIAŁANIA 5810
Inwestycje 7772
 2008 rok 6249
 2009 rok 2490
 2010 rok 2594
 2011 rok 2643
 2012 rok 2715
 2013 rok 3051
 2014 rok 3173
 2015 rok 1812
 2016 rok 1428
Skrzynka podawcza 7321
Związek Komunalny Gmin 'Czyste Miasto, Czysta Gmina' 6242
Polecane serwisy WWW 5639
Sprawozdania 3831
 z wykonania budżetu 2879
 Za rok 2011 3284
 Za rok 2012 2903
 Za rok 2013 2467
 Za rok 2014 1903
 Za rok 2015 1587
 Za rok 2016 1209
 Za rok 2017 1109
 Za rok 2018 1001
 Za rok 2019 690
 sprawozdania 2914
Inwestycje celu publicznego 9214
System gospodarowania odpadami komunalnymi 7603
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 2327
Ocena jakości wody z wodociągów na terenie Gminy Goszczanów 3730
Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Goszczanów 2710
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1659
Petycje 2129
 2016 rok 1322
 2017 rok 1594
 2018 rok 1020
 2019 rok 612
Planowanie przestrzenne 2025
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goszczanów 2302
 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3645
Gminna Ewidencja Zabytków 2414
Rejestr instytucji kultury 1542
RODO 1226
Plany polowań kół łowieckich mających dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy Goszczanów 857
Raport o stanie Gminy 671
Jednostki Administracji
Pomocniczej
14653
Statut Gminy Goszczanów 11002
Plany i programy 9018
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 6476
 Strategia Rozwoju Gminy Goszczanów na lata 2013-2020 4736
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 3
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 2496
 Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów 2316
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 6907
 Program Ochrony Środowiska 6620
Stowarzyszenia 7611
 Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy 7012
Jednostki organizacyjne Gminy 12414
 Szkoła Podstawowa w Goszczanowie 8096
 Szkoła Podstawowa w Chlewie 7836
 Szkoła Podstawowa w Kaszewie 7267
 Szkoła Podstawowa w Lipiczu 6930
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie 13261
 Zarządzenia 6592
 2006 rok 5808
 Oferty pracy 3583
 Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie 9798
 Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie 10964
Oświadczenia majątkowe 10857
 O?wiadczenia maj?tkowe za 2014 rok 3303
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2290
  Osoby wydaj?ce decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1971
 Radni 2942
 Sekretarz 2190
 Skarbnik 2218
 Wójt 2796
 O?wiadczenia maj?tkowe za 2015 rok 2475
 Osoby wydaj?ce decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1526
 Radni 1764
 Sekretarz 1455
 Skarbnik 1593
 Wójt 1694
  O?wiadczenia maj?tkowe za 2016 rok 1936
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1457
 Osoby wydaj?ce decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1341
 Radni 1530
 Sekretarz 1238
 Skarbnik 1251
 Wójt 1365
 Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1614
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1021
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 882
 Radni 1097
 Sekretarz 977
 Skarbnik 904
 Wójt 1044
  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji - 2018 rok 1946
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1102
 Radni 1326
 Wójt 1181
 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 1125
 Wójt 643
Galeria zdjęć 19952
Urząd Gminy 14257
 Zarządzenia 7062
 Zarządzenie w sprawie uzyskania zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 6031
 Regulaminy 6745
 Regulamin organizacyjny urzędu gminy w Goszczanowie 6985
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczanów 5849

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54