0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Nieruchomości 31316
Wybory 8951
 Wybory samorządowe 2006 4496
 Obwodowe komisje wyborcze 4488
 Obwieszczenia 4381
 Wybory do parlamentu europejskiego 2009 4279
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 3679
 Wybory samorządowe 2010 5377
 Wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2936
 Wybory do parlamentu europejskiego 2014 1693
 Wybory samorządowe 2014 5034
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku 1585
 Wybory ławników 2015 1230
 Ogólnokrajowe referendum 2015 1450
 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1482
 Wybory samorządowe 2018 1480
 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych 17
Ochrona środowiska 17052
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 7539
PPWOW Program Integracji Społecznej 4963
 Aktualności 7833
 PODRĘCZNIK PPWOW 5158
 PLAN DZIAŁANIA 4911
Inwestycje 6476
 2008 rok 5418
 2009 rok 1713
 2010 rok 1803
 2011 rok 1769
 2012 rok 1873
 2013 rok 2290
 2014 rok 2241
 2015 rok 896
 2016 rok 420
Skrzynka podawcza 6196
Związek Komunalny Gmin 'Czyste Miasto, Czysta Gmina' 5287
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5157
 Osoby wydające decyzje administracyjne
w imieniu Wójta
6486
 Wójt 5349
 Z-ca Wójta,Sekretarz 5550
 Skarbnik 6145
 Radni 6046
Polecane serwisy WWW 4296
Sprawozdania 2878
 z wykonania budżetu 1898
 Za rok 2011 2511
 Za rok 2012 2071
 Za rok 2013 1605
 Za rok 2014 1070
 Za rok 2015 821
 Za rok 2016 381
 Za rok 2017 190
 Za rok 2018 142
 sprawozdania 1966
Inwestycje celu publicznego 7544
System gospodarowania odpadami komunalnymi 5493
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 1360
Ocena jakości wody z wodociągów na terenie Gminy Goszczanów 2370
Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Goszczanów 1472
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 737
Petycje 969
 2016 rok 548
 2017 rok 800
Planowanie przestrzenne 875
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goszczanów 1054
 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2166
Gminna Ewidencja Zabytków 1074
Rejestr instytucji kultury 547
RODO 151
Jednostki Administracji
Pomocniczej
12111
Statut Gminy Goszczanów 9717
Plany i programy 7494
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 5609
 Strategia Rozwoju Gminy Goszczanów na lata 2013-2020 3501
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 3
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 1656
 Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów 1362
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 5951
 Program Ochrony Środowiska 5658
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5707
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 5160
 Wójt 6154
 Z-ca Wójta,Sekretarz 5019
 Skarbnik 5509
 Radni 6157
Stowarzyszenia 6365
 Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy 5853
Jednostki organizacyjne Gminy 10119
 Szkoła Podstawowa w Goszczanowie 6947
 Szkoła Podstawowa w Chlewie 6443
 Szkoła Podstawowa w Kaszewie 6156
 Szkoła Podstawowa w Lipiczu 5719
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie 11656
 Zarządzenia 5596
 2006 rok 4991
 Oferty pracy 2612
 Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie 8449
 Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie 9466
Oświadczenia majątkowe 8647
 Oświadczenia majątkowe za 2006 rok 5652
 Radni 5785
 Wójt 5148
 Sekretarz 5227
 Skarbnik 4960
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5660
 Osoby wydające decyjze administracyjne w imieniu wójta 4853
 Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 5036
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4485
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4388
 Radni 4701
 Sekretarz 4833
 Skarbnik 4918
 Wójt 5040
 Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 4531
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4335
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4070
 Radni 4371
 Sekretarz 4417
 Skarbnik 4321
 Wójt 4547
 Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3759
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3397
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 3489
 Radni 3659
 Sekretarz 3519
 Skarbnik 3637
 Wójt 3713
 Oświadczenia majątkowe za 2003 rok 5735
 Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 3106
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3039
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2618
 Radni 3025
 Sekretarz 2915
 Skarbnik 3030
 Wójt 3119
 Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 2735
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2882
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2114
 Radni 2588
 Sekretarz 2312
 Skarbnik 2452
 Wójt 2963
 Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 2664
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2151
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1865
 Radni 2635
 Sekretarz 2107
 Skarbnik 2057
 Wójt 2329
 Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 2141
 Wójt 2055
 Radni 1911
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1532
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1377
 Sekretarz 1412
 Skarbnik 1541
 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2675
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1632
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1297
 Radni 2064
 Sekretarz 1556
 Skarbnik 1639
 Wójt 2046
 Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1818
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 885
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1121
 Radni 1149
 Sekretarz 892
 Skarbnik 956
 Wójt 1091
  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1101
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 745
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 594
 Radni 724
 Sekretarz 548
 Skarbnik 542
 Wójt 682
 Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 476
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 225
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 136
 Radni 213
 Sekretarz 143
 Skarbnik 151
 Wójt 230
  Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 20
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 15
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 15
 Radni 12
 Sekretarz 11
 Skarbnik 17
 Wójt 15
 Oświadczenia majątkowe za 2004 rok 5583
 Oświadczenia majątkowe za 2005 rok 4934
 Radni 4925
 Wójt 5011
 Skarbnik 4995
 Sekretarz 4976
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4750
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 5104
Galeria zdjęć 17579
Urząd Gminy 11441
 Zarządzenia 5984
 Zarządzenie w sprawie uzyskania zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 5161
 Regulaminy 5738
 Regulamin organizacyjny urzędu gminy w Goszczanowie 5883
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczanów 4972

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54