0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Nieruchomości 30786
Wybory 8099
 Wybory samorządowe 2006 4347
 Obwodowe komisje wyborcze 4355
 Obwieszczenia 4281
 Wybory do parlamentu europejskiego 2009 4157
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 3549
 Wybory samorządowe 2010 5248
 Wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2836
 Wybory do parlamentu europejskiego 2014 1597
 Wybory samorządowe 2014 4855
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku 1519
 Wybory ławników 2015 1153
 Ogólnokrajowe referendum 2015 1351
 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1401
 Wybory samorządowe 2018 95
Ochrona środowiska 16622
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 7343
PPWOW Program Integracji Społecznej 4790
 Aktualności 7702
 PODRĘCZNIK PPWOW 5031
 PLAN DZIAŁANIA 4798
Inwestycje 6324
 2008 rok 5303
 2009 rok 1624
 2010 rok 1612
 2011 rok 1670
 2012 rok 1769
 2013 rok 2171
 2014 rok 2082
 2015 rok 811
 2016 rok 321
Skrzynka podawcza 6031
Związek Komunalny Gmin 'Czyste Miasto, Czysta Gmina' 5200
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5021
 Osoby wydające decyzje administracyjne
w imieniu Wójta
6349
 Wójt 5267
 Z-ca Wójta,Sekretarz 5386
 Skarbnik 6029
 Radni 5948
Polecane serwisy WWW 4160
Sprawozdania 2775
 z wykonania budżetu 1785
 Za rok 2011 2413
 Za rok 2012 1993
 Za rok 2013 1508
 Za rok 2014 959
 Za rok 2015 700
 Za rok 2016 302
 Za rok 2017 77
 Za rok 2018 64
 sprawozdania 1841
Inwestycje celu publicznego 7206
System gospodarowania odpadami komunalnymi 5280
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 1213
Ocena jakości wody z wodociągów na terenie Gminy Goszczanów 2128
Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Goszczanów 1280
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 611
Petycje 816
 2016 rok 462
 2017 rok 682
Planowanie przestrzenne 725
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goszczanów 921
 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1906
Gminna Ewidencja Zabytków 902
Rejestr instytucji kultury 441
Jednostki Administracji
Pomocniczej
11826
Statut Gminy Goszczanów 9547
Plany i programy 7214
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 5518
 Strategia Rozwoju Gminy Goszczanów na lata 2013-2020 3336
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 3
 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GOSZCZANÓW NA LATA 2009-2015 1576
 Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów 1236
 Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 5847
 Program Ochrony Środowiska 5525
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5611
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 5079
 Wójt 5998
 Z-ca Wójta,Sekretarz 4928
 Skarbnik 5344
 Radni 5777
Stowarzyszenia 6216
 Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy 5729
Jednostki organizacyjne Gminy 9812
 Szkoła Podstawowa w Goszczanowie 6819
 Szkoła Podstawowa w Chlewie 6258
 Szkoła Podstawowa w Kaszewie 6051
 Szkoła Podstawowa w Lipiczu 5606
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie 11373
 Zarządzenia 5492
 2006 rok 4878
 Oferty pracy 2507
 Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie 8155
 Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie 9294
Oświadczenia majątkowe 8377
 Oświadczenia majątkowe za 2006 rok 5517
 Radni 5680
 Wójt 5046
 Sekretarz 5103
 Skarbnik 4884
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5529
 Osoby wydające decyjze administracyjne w imieniu wójta 4748
 Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 4908
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4386
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4320
 Radni 4593
 Sekretarz 4741
 Skarbnik 4811
 Wójt 4893
 Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 4444
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4182
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 3958
 Radni 4217
 Sekretarz 4300
 Skarbnik 4176
 Wójt 4402
 Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3661
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3329
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 3362
 Radni 3528
 Sekretarz 3442
 Skarbnik 3480
 Wójt 3610
 Oświadczenia majątkowe za 2003 rok 5667
 Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 3006
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2876
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2544
 Radni 2908
 Sekretarz 2801
 Skarbnik 2809
 Wójt 2995
 Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 2635
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2798
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2028
 Radni 2460
 Sekretarz 2229
 Skarbnik 2343
 Wójt 2836
 Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 2434
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2072
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1783
 Radni 2432
 Sekretarz 2020
 Skarbnik 1976
 Wójt 2234
 Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 2038
 Wójt 1948
 Radni 1793
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1464
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1287
 Sekretarz 1334
 Skarbnik 1438
 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2588
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1539
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1223
 Radni 1909
 Sekretarz 1454
 Skarbnik 1558
 Wójt 1893
 Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1702
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 804
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 1034
 Radni 1029
 Sekretarz 835
 Skarbnik 859
 Wójt 970
  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 955
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 620
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 517
 Radni 592
 Sekretarz 442
 Skarbnik 454
 Wójt 557
 Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 219
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 72
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 58
 Radni 92
 Sekretarz 63
 Skarbnik 49
 Wójt 106
 Oświadczenia majątkowe za 2004 rok 5482
 Oświadczenia majątkowe za 2005 rok 4828
 Radni 4818
 Wójt 4909
 Skarbnik 4898
 Sekretarz 4902
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4653
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 4943
Galeria zdjęć 17224
Urząd Gminy 11007
 Zarządzenia 5800
 Zarządzenie w sprawie uzyskania zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 5076
 Regulaminy 5638
 Regulamin organizacyjny urzędu gminy w Goszczanowie 5778
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczanów 4863

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54