0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goszczanów
 Administrator      10.07.2018 godz. 12:19


Decyzja

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54