0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 


Uchwały Rady Gminy Goszczanów
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
IV/21/19IV/2019w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goszczanów i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu06.02.2019
III/19/18III/2018w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Goszczanów w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023
III/18/18III/2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
III/17/18III/2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
II/11/18II/2018w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
II/10/18II/2018w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Goszczanów
II/9/18II/2018w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Goszczanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 06.12.2018
II/8/18II/2018w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Goszczanów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"06.12.2018
II/7/18II/2018w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarczej, Oświaty i Spraw Społecznych06.12.2018
II/6/18II/2018w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji06.12.2018
II/5/18II/2018W sprawie powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji06.12.2018
II/4/18II/2018w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej06.12.2018
II/3/18II/2018w sprawie powołania komisji rewizyjnej06.12.2018
I/2/18I/2018w sprawie wyboru viceprzewodniczących Rady Gminy Goszczanów20.11.2018
I/1/18I/2018w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Goszczanów20.11.2018
 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54